Spotkanie modlitewne – 27.03.2023

Temat: Podsumowanie trzech pierwszych przykazań Dekalogu.

Słowo: 1 J 3, 23- 24a

“Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał.
Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim;”

Łaska: Pan zachęca nas, abyśmy odpowiedzieli na Jego miłość w codzienności.

Ogłoszenia:

  • W następnym tygodniu, w Wielki Poniedziałek, spotkania nie będzie.
  • W Wielki Wtorek będzie Droga Krzyżowa ulicami Wasilkowa – początek Mszą św. o godz. 18.00 w naszym kościele.
  • W Wielką Noc gromadzimy się na wspólne czuwanie od godz. 23.30.