Spotkanie modlitewne – 16.01.2023

Temat: Podejmujemy służby we wspólnocie.

Słowo: 1 P 4, 10 – 11

“Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.”

Łaska: Pan daje nam łaskę gorliwego służenia sobie nawzajem darami otrzymanymi od samego Boga.

Ogłoszenia:

  • W środę modlimy się za nasze miasto i gminę. Przychodzimy na adorację na godz. 17.00.
  • W piątek nasza wspólnota podejmuje adorację w intencji pokoju na Wschodzie – o godz. 19.00 w kaplicy Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ul. Poleskiej.

Spotkanie modlitewne – 9.01.2023

Temat: Służby we wspólnocie.

Słowo: Rz 12, 1-2

“A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe”.

Łaska: Pan daje nam łaskę rozpoznania w swoim sercu, jakimi darami mogę służyć we wspólnocie.

Ogłoszenia:

W najbliższą sobotę, 14 stycznia, o godz. 16.00 w kościele św. Jadwigi (dolnym) będzie Kolędowanie Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Białostockiej. Warto się wybrać.

Wspólnota Płomień JAHWE zaprasza na warsztaty uwielbienia w dn. 28 stycznia. Więcej informacji na stronie http://odnowa.bialystok.pl/

Za tydzień będziemy podejmować służby na rok 2023. Przez czas do następnego spotkania pomódlmy się, zapytajmy Pana, do jakiej posługi zaprasza w tym roku.

W modlitwie pamiętajmy o młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania i o kapłanach, którzy odbywają wizyty duszpasterskie.

Adoracja Żłóbka – 2.01.2023

Ogłoszenia:

  • W tym tygodniu I czwartek i I sobota miesiąca. W czwartek modlitwa o powołania kapłańskie o godz. 17.30. W sobotę adoracja wynagradzająca o godz. 17.00.
  • W piątek Uroczystość Objawiania Pańskiego. Koncert kolęd w naszej parafii po Mszy św. o godz. 9.00, a parafii Przemienienia Pańskiego po Mszy św. o godz. 18.00.
  • W Białymstoku Orszak Trzech Króli – początek o godz. 12.00 na placu przed Archikatedrą. Wcześniej, o godz. 11.00 Msza święta.