Spotkanie modlitewne – 26 lutego 2024

Temat: Duch Święty działa w Kościele.

Słowo: J 14, 23b – 26

“Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.”

Ogłoszenia:

  • W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca – Adoracja wynagradzająca o godz. 16.30.
  • W następny piątek będziemy prowadzić Drogę Krzyżową w kościele, a w następną sobotę będziemy przeżywać Adorację Krzyża, wspólnie ze wspólnotą Przyjaciół Oblubieńca.
  • Trzeba już decydować się na wyjazd do Częstochowy na Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym 18 maja (z noclegiem lub bez).

Spotkanie modlitewne – 12 lutego 2024

Temat:

Słowo: Łk 5, 4 – 6

“Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać.”

Łaska: Pan dziś utwierdza nas, że On jest naszą siłą, mocą, podporą w podejmowaniu dobra. Nie bójmy się “wypływać na głębię”.

Ogłoszenia:

W następnym tygodniu (w środę, czwartek, piątek) będą Rekolekcje Wielkopostne Odnowy w Duchu Świętym. Więcej informacji na stronie białostockiej Odnowy.

Warto już zaplanować swój udział w rekolekcjach wakacyjnych. Więcej informacji na stronie białostockiej Odnowy.

Spotkanie integracyjne – 29 stycznia 2024

Spotkaliśmy się, aby uradować się siostrą/bratem i podzielić się swoim doświadczeniem Wspólnoty.

Ogłoszenia:

  • W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca – modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne po Mszy św. o godz. 18.00 – i I sobota miesiąca – adoracja wynagradzająca o godz. 17.00.
  • Za tydzień Adoracja Najświętszego Sakramentu.
  • W następny piątek, 9 lutego, udamy się na adorację za narody Wschodu i o pokój do kaplicy na ul. Poleskiej.