Adoracja Krzyża – 4.04.2022

W pierwszy poniedziałek kwietnia spotkaliśmy się, aby adorować Krzyż naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Było to intymne spotkanie z Jezusem, który na krzyżu najpełniej okazał nam swoją Miłość.

Słowo: Iz 53,2-7

Spotkanie modlitewne – 28.03.2022

Temat: Przebaczenie.

Słowo: Mt 18, 21 – 22

„Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy».”

Łaska: Pan przychodzi z darem otwarcia na przebaczenie.

Spotkanie modlitewne – 21.03.2022

Temat spotkania: Komunikacja.

Słowo: Mt 5, 37

„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi„.

Łaska: Pan przychodzi dziś z darem zdolności komunikowania się między sobą.

Ogłoszenia:

Papież Franciszek, w związku z trwającą zbrojną agresją Rosji na Ukrainie, w piątek, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

Papież prosi, aby wierni na całym świecie w tym samym czasie (25 marca o godz. 17) trwali na modlitwie zjednoczeni z Biskupem Rzymu. W naszym kościele tego dnia o godz. 17. odmówimy Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi oraz odprawimy Drogę Krzyżową w intencji pokoju na Ukrainie oraz o nawrócenia Rosji.