Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa uwielbienia – 22.11.2021

Na adoracji stanęliśmy przed Panem, aby Go uwielbiać, ale także, aby powierzyć Mu to wszystko, co mamy w sercach w związku z obecną sytuacją.

Słowo, które będzie nas prowadzić w najbliższym czasie, to fragment Psalmu 62:

Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
On jedynie skałą i zbawieniem moim,
On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję.
W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała,
skała mojej mocy,
w Bogu moja ucieczka.
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie!
Przed Nim serca wasze wylejcie:
Bóg jest dla nas ucieczką!
(Ps 62, 6 – 9)

Spotkanie modlitewne – 15.11.2021

Temat: Święty Józef – Patron ludzi pracujących.

Słowo: Ps 128, 1 – 2

„Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana,
który chodzi Jego drogami!
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie.”

Łaska: Pan daje nam świętego Józefa jako wzór w naśladowaniu uczciwej pracy wykonywanej w pokorze, pracowitości pod natchnieniem Boga.

Ogłoszenia:

  • W tym tygodniu przypada 3. środa miesiąca – modlimy się za nasze miasto i gminę podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 16.45. Dołączmy też intencję za naszą Ojczyznę i sytuację na granicy z Białorusią.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – 8.11.2021

Ogłoszenia:

  • Przypomina się, że przez cały listopad można uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza, modlitwę za zmarłych i w intencjach Ojca Świętego.
  • Dziś (8 listopada) w parafii św. Rocha rozpoczyna się REO.
  • We wtorek 9 listopada (jutro) o godz. 19.00 w kościele św. Jadwigi Królowej w Białymstoku Mszą św. wspólnotowa w intencji zmarłych ze wszystkich wspólnot białostockiej Odnowy.
  • W parafii Zmartwychwstania Pańskiego w długi listopadowy weekend od 11 do 14.11.2021 odbędą się Rekolekcje o Słowie Bożym prowadzone przez ks. Michała Olszewskiego.
  • W dniach 19-21 listopada w Surażu będzie Kurs Mojżesz. Więcej informacji na stronie Odnowy.
  • W dalszym ciągu módlmy się za Białoruś oraz w intencjach Odnowy.

Spotkanie modlitewne 25.10.2021

Temat: Wspólnota.

Łaska: Pan daje nam wspólnotę jako łaskę wzajemnego umacniania się w trwaniu w Jego miłości.

Słowo: Flp 2,1-4

„Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli – jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich!”