Spotkanie modlitewne – 17.04.2023

Temat: IV przykazanie Dekalogu.

Słowo: Syr 3, 1 – 4

“Mnie, ojca, posłuchajcie, dzieci,
i tak postępujcie, abyście były zbawione.
Albowiem Pan uczcił ojca przez dzieci,
a prawa matki nad synami utwierdził.
Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,
a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.”

Łaska: Pan Bóg najlepszy Ojciec uzdalnia mnie do miłości i czci wobec rodziców.

Ogłoszenia:

W środę 19 kwietnia o godz. 18.00 będzie Msza św. wspólnotowa – tym razem w kościele św. Kazimierza.

W środę także modlimy się za nasze miasto.