Spotkanie modlitewne – 24.04.2023

Temat: Nie zabijaj – V przykazanie Dekalogu.

Słowo: Mt 5, 21 – 22

“Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: “Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.”

Łaska: Pan pragnie, abyśmy się troszczyli o życie swoje, innych ludzi i całego stworzenia.

Ogłoszenia:

  • Za tydzień – 1 maja – spotkania nie będzie. Warto wybrać się n nabożeństwo majowe, które w naszym kościele codziennie o godz. 17.30.
  • W tym tygodniu I czwartek, piątek i I sobota miesiąca. W czwartek modlimy się indywidualnie o powołania kapłańskie i zakonne. W sobotę adoracja wynagradzająca po Mszy św. wieczornej.
  • W sobotę 6 maja nasza Wspólnota będzie świętować 25-lecie istnienia. Msza św. w naszej intencji (z udziałem zaproszonych gości) będzie o godz. 15.00 w naszym kościele. Po Mszy św. poczęstunek obok plebanii.
  • W następny poniedziałek, 8 maja, Msza św. wspólnotowa będzie w naszym kościele o godz. 19.00. Spotkania nie będzie.