Spotkanie modlitewne – 20.03.2023

Temat: Dziesięć Przykazań Bożych – Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

Słowo Boże: Rdz 2, 2 – 3 

“A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął1 dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając.”

Łaska: Pan dziś przypomina, że niedziela ma być dniem odpoczynku ukierunkowanym na relację z Bogiem, z sobą, z bliskimi.

Warto posłuchać kazania ks. Łukasza na temat świętowania – nagranie Mszy św. Początek kazania ok. 22 min 30 s.

Ogłoszenia:

  • Rekolekcje REO w Jurowcach zbliżają się do końca, pamiętajmy w modlitwie o uczestnikach i prowadzących.