Spotkanie modlitewne – 22 kwietnia 2024

Temat: Świeccy we wspólnocie Kościoła.

Słowo: Ef 2, 19 – 22

“A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.”

Łaska: Pan daje nam łaskę zrozumienia, że Kościół jest wspólnotą rodziny Bożej skupionej wokół Chrystusa i Jego miłości.