Spotkanie modlitewne – 15 kwietnia 2024

Temat: Hierarchia w Kościele.

Słowo: Mt 16, 15 – 19

“Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Łaska: Pan przychodzi z łaską pokory i zaufania, że hierarchia w Kościele jest nam potrzebna i dana jest przez Niego.

Ogłoszenia:

  • W środę modlimy się za nasze miasto – adoracja o godz. 17.00.
  • W piątek, 19 kwietnia, modlimy się za narody Wschodu, o pokój – o godz. 19.00 w kaplicy przy ul. Poleskiej.