Spotkanie modlitewne 20.12.2021

Temat spotkania: Maryja- Patronka Adwentu.

Słowo: Łk 1, 39 – 45

Łaska: Maryja – Patronka Adwentu – pokazuje nam, jak z miłością i radością oczekiwać Pana.