Adoracja Najświętszego Sakramentu 13.12.2021

Dzisiejszą adorację ofiarowaliśmy w intencji sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, powierzając ją Panu Jezusowi. Modliliśmy się także o ustanie pandemii.