Służby we Wspólnocie – 24.01.2022

Słowo: 1 Kor 12, 4 – 11

“Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch;  różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan;  różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.  Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra.  Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha,  innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu,  innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.  Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce”.

Łaska: Pan pragnie, aby każdy z nas służył innym tak, jak potrafi najlepiej.