Spotkanie synodalne II – 17.01.2022

Temat: Rozeznawanie i podejmowanie decyzji.

Słowo: Dz 1, 15 – 26