Podejmujemy służby we Wspólnocie – 31.01.2022

Słowo: Rz 12, 6 – 8

“Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa – [do stosowania] zgodnie z wiarą;  bądź to urząd diakona – dla wykonywania czynności diakońskich3; bądź urząd nauczyciela – dla wypełniania czynności nauczycielskich;  bądź dar upominania – dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, [niech działa] z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, [niech to czyni] ochoczo”.

Łaska: Pan zaprasza nas, abyśmy ochoczo posługiwali tym darem, jakim zostaliśmy obdarowani.

Ogłoszenia:

  • W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek i piątek adoracja o godz. 17.45, w sobotę o godz. 17.00.