Różaniec i spotkanie modlitewne – 11.10.2021

Temat: Spotkanie modlitewne.

Słowo: Iz 40, 28b – 29.31

Pan – to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona. On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.

Łaska: Pan daje nam radość z uczestnictwa w spotkaniu modlitewnym.

Ogłoszenia:

  • – Na prośbę koordynatorów podejmijmy codzienną modlitwę za sytuację na Białorusi.
  • – W niedzielę nasz opiekun – ks. Łukasz – będzie świętował imieniny. Otoczmy Go naszą modlitwą.