Spotkanie modlitewne – 18.10.2021

Temat: Słowo Boże na spotkaniu modlitewnym.

Łaska: Pan przychodzi z łaską przyjęcia sercem Słowa Bożego.

Słowo: Hbr 4,12-13

“Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek”.