Modlitwa o pokój w Ziemi Świętej

Panie Jezu, Ty w noc przed swoją męką obiecałeś uczniom pokój, którego świat dać nie może. Prosimy Cię za wszystkie strony konfliktu w Ziemi Świętej. Choć wielu jej mieszkańców Cię nie zna i nie chce poznać, spraw, by odważyli się porzucić logikę przemocy. Dodaj im sił, by potrafili przebaczyć, nawet jeśli wydaje się im, że doznali większych krzywd niż ich wrogowie. Niech wytrwale szukają rozwiązania trudnych problemów na drodze rokowań.
Wlej też otuchę w serca wszystkich pokrzywdzonych. Otrzyj ich łzy, przywróć radość i wewnętrzny spokój. Spraw, by jak najszybciej, po dniach strachu, znów nadeszły dla nich dni pokoju. A jeśli taka Twoja wola, niech dzięki Twojej łasce dojdą do poznania Ciebie, który możesz uleczyć nawet najcięższe rany. Amen.