Modlitwa za wstawiennictwem św. Pawła

Boże, nasz Ojcze,
za wstawiennictwem św. Pawła, prosimy,
uświęcaj nasze rodziny,
by stawały się środowiskiem wychowania do życia chrześcijańskiego.
Zapal w sercach młodych pragnienie głoszenia ewangelii Jezusa
i służby Tobie na wzór św. Pawła.
Poślij swojemu Kościołowi licznych i świętych kapłanów,
autentycznych świadków Twojej miłości.
Spraw, aby nasz Kościół w tym roku poświęconym św. Pawłowi
wzrastał w miłości ku Tobie i ku braciom.
Święty Pawle, Apostole pełen gorliwości,
uproś nam głęboką wiarę, niewzruszoną nadzieję, gorącą miłość do Chrystusa,
abyśmy mogli z Tobą powiedzieć:
„Nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus.”
Pomóż nam stawać się świadkami jego prawdy pośród mroków naszych czasów;
oddanymi synami i córkami Jego Kościoła.
Z Tobą wielbimy Boga, naszego Ojca:
„Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie, przez wszystkie wieki wieków.”
Amen.