Kongres40 – Jubileusz 40 lat Czuwań Odnowy na Jasnej Górze – 18-20.05.2023

Kilka nagrań z Kongresu i Czuwania na Jasnej Górze

Krótka fotorelacja