Triduum Paschalne

Triduum trwa od Mszy św. Wieczerzy Pańskiej do Niedzieli Zmartwychwstania.

Wielki Czwartek
Msza św. Krzyżma odprawiana w katedrze z udziałem wszystkich kapłanów diecezji pod przewodnictwem biskupa.

  • Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich
  • Poświęcenie olejów świętych
    • Olej krzyżma (używany przy Sakramencie Chrztu, Bierzmowania, przy Święceniach Kapłańskich i przy konsekracji kościoła do namaszczenia ołtarza)
    • Olej chorych (używany przy udzielaniu Sakramentu Chorych)
    • Olej katechumenów ( podczas chrztu dorosłych; u nas rzadko)

Msza św. Wieczerzy Pańskiej

  • Pamiątka ustanowienia Eucharystii
  • Pamiątka ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa – dzień świąteczny księży (najlepszy dzień na złożenie życzeń kapłanom)

Wielki Piątek
Jedyny dzień w roku, kiedy nie jest odprawiana Msza św. W czasie liturgii czytana jest Męka Pana Jezusa i adorujemy krzyż. Potem Najświętszy Sakrament odniesiony jest do grobu. Tabernakulum jest otwarte i puste! Umarł nasz Pan. Ołtarz „goły”, bez obrusa.
Dobrze byłoby w tym dniu wyakcentować godz. 15.00 – to jest właśnie moment śmierci Pana Jezusa. Można w tym czasie odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub odprawić Drogę Krzyżową.

Wielka Sobota (szczególny dzień)
Czcimy prawdę, którą w wyznaniu wiary nazywamy „zstąpił do piekieł” (nie znaczy to, że Pan Jezus poszedł do piekła). Grecka ikona Anastasis (Zmartwychwstanie) pokazuje Pana Jezusa, który wyciąga z grobu Adama i Ewę, potem Patriarchów Starego Testamentu, wyzwala sprawiedliwych, którzy oczekiwali Mesjasza. Pan Jezus wyprowadza z otchłani wszystkich, którzy w Nim pokładali nadzieję (pomyśl: moich bliskich też).

Wigilia Paschalna – najważniejsze święto w ciągu roku! Przeżywamy Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. – przynieś świecę chrzcielną (albo jakąkolwiek) i świadomie teraz już ty sam powtórz to, co za ciebie zrobili rodzice i chrzestni.
To jest bardzo ważny (najważniejszy) moment: wyrzec się szatana i wyznać wiarę w Pana Jezusa to jest moje zmartwychwstanie! Teraz przyjmuję Jezusa za swego Pana.
Dobrze jest, gdy nabożeństwo wielkosobotnie zaczyna się późno wieczorem i kończy procesją rezurekcyjną, gdyż właśnie tej nocy świętujemy Zmartwychwstanie Pana Jezusa – nie w niedzielny poranek. Wtedy grób jest już pusty. Najważniejsza jest Wielka Noc!
W czasie Wigilii Paschalnej słyszymy obwieszczenie „Chrystus Zmartwychwstał” i „Alleluja”. Już możemy się radować. Można wrócić do domu i dalej świętować – czuwać, ale radośnie, gdyż Jezus już powstał z martwych.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Procesja rezurekcyjna – tradycyjnie odbywała się po Wigilii Paschalnej. W czasach zaborów nie wolno było robić wieczorami zgromadzeń i dlatego przeniesiono na niedzielny ranek. I tak już zostało (niestety!). Tymczasem rano można zobaczyć tylko pusty grób – Jezusa tu nie ma. Można być tylko świadkiem pustego grobu.
Kto chce być świadkiem Zmartwychwstania, musi przyjść na Wigilię Paschalną!