Spotkanie modlitewne – 9.01.2023

Temat: Służby we wspólnocie.

Słowo: Rz 12, 1-2

“A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe”.

Łaska: Pan daje nam łaskę rozpoznania w swoim sercu, jakimi darami mogę służyć we wspólnocie.

Ogłoszenia:

W najbliższą sobotę, 14 stycznia, o godz. 16.00 w kościele św. Jadwigi (dolnym) będzie Kolędowanie Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Białostockiej. Warto się wybrać.

Wspólnota Płomień JAHWE zaprasza na warsztaty uwielbienia w dn. 28 stycznia. Więcej informacji na stronie http://odnowa.bialystok.pl/

Za tydzień będziemy podejmować służby na rok 2023. Przez czas do następnego spotkania pomódlmy się, zapytajmy Pana, do jakiej posługi zaprasza w tym roku.

W modlitwie pamiętajmy o młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania i o kapłanach, którzy odbywają wizyty duszpasterskie.