Spotkanie modlitewne – 16.01.2023

Temat: Podejmujemy służby we wspólnocie.

Słowo: 1 P 4, 10 – 11

“Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.”

Łaska: Pan daje nam łaskę gorliwego służenia sobie nawzajem darami otrzymanymi od samego Boga.

Ogłoszenia:

  • W środę modlimy się za nasze miasto i gminę. Przychodzimy na adorację na godz. 17.00.
  • W piątek nasza wspólnota podejmuje adorację w intencji pokoju na Wschodzie – o godz. 19.00 w kaplicy Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ul. Poleskiej.