Spotkanie modlitewne – 22 stycznia 2024

Temat: Podejmujemy służby.

Słowo: 1 P 4, 10 – 11

Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.”

Łaska: Pan daje nam odpowiedni czas i siły do pełnienia służb.