Spotkanie modlitewne – 15 stycznia 2024

Temat: Służby we wspólnocie.

Słowo: Ga 6, 9 – 10

“W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze.”

Łaska: Pan daje nam odpowiedni czas, siły do pełnienia dobra.

Ogłoszenia:

  • W tym tygodniu trzecia środa miesiąca – modlimy się za nasze miasto i gminę – spotykamy się na adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00.