Spotkanie modlitewne – 21.03.2022

Temat spotkania: Komunikacja.

Słowo: Mt 5, 37

“Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi“.

Łaska: Pan przychodzi dziś z darem zdolności komunikowania się między sobą.

Ogłoszenia:

Papież Franciszek, w związku z trwającą zbrojną agresją Rosji na Ukrainie, w piątek, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

Papież prosi, aby wierni na całym świecie w tym samym czasie (25 marca o godz. 17) trwali na modlitwie zjednoczeni z Biskupem Rzymu. W naszym kościele tego dnia o godz. 17. odmówimy Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi oraz odprawimy Drogę Krzyżową w intencji pokoju na Ukrainie oraz o nawrócenia Rosji.