Spotkanie modlitewne – 21.02.2022

Temat: “Jezu, ufam Tobie”

Słowo: Ps 91, 1 – 4

“Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo,
mój Boże, któremu ufam».
Bo On sam cię wyzwoli
z sideł myśliwego
i od zgubnego słowa2.
Okryje cię swymi piórami
i schronisz się pod Jego skrzydła:
Jego wierność to puklerz i tarcza”.

Łaska: Pan przychodzi dziś z darem głębokiego zaufania w Jego moc w chwilach prób i doświadczeń.