Adoracja NS w intencji pokoju – 14.02.2022

W Święto św. Cyryla i Metodego – patronów Europy – modliliśmy się przed Najświętszym Sakramentem o pokój w Europie, szczególnie na Ukrainie.

Po adoracji odbyło się błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem osób, które podjęły służby we Wspólnocie.