Spotkanie modlitewne 16.10.2017

Temat: Apostoł ocieniony mocą Ducha
Słowo: Dz 5, 12 – 16
Łaska: Pan daje nam Swojego Ducha abyśmy właśnie my jego mocą mogli działać w Jego Imieniu i dla Jego Chwały.
Ogłoszenia:
-W kilku Wspólnotach odbywają się obecnie rekolekcje REO. Włączmy modlitwę za to dzieło do swoich codziennych modlitw. To bardzo ważne, aby takie działanie miało osłonę modlitewną z każdej strony. Nie bagatelizujmy tego.
-Modlitwa za miasto w środę. To bardzo ważne, aby otoczyć płaszczem naszej modlitwy Miasto i gminę, w której żyjemy, aby zło nie miało tak łatwego dostępu.
-Grupa modlitwy wstawienniczej Odnowy w Duchu Świętym zaprasza wszystkich potrzebujących na modlitwę w każdy piątek po Mszy Św., od godz. 19:00 do 21:00 do sali na plebanii Kościoła Św. Rocha (wejście schodami przy windzie na półpiętro). Będziemy wspólnie modlić się i prosić Pana Boga o pomoc (uzdrowienie, umocnienie, pokój, radość, itp.). „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię Moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18, 19-20).
-Na nabożeństwo różańcowe w naszym kościele zapraszamy codziennie przed Mszą św. na godz. 17.15. Wystawienie Najświętszego Sakramentu w dni powszednie jak zawsze rozpoczyna się już od godz. 16.
-Tradycyjne Wypominki za zmarłych będą odprawiane w naszym kościele 1, 2 i 3 listopada o godz. 17. Kartki z czytelnie wypisanymi nazwiskami naszych zmarłych można przynosić do zakrystii lub kancelarii parafialnej. Karteczki są na końcu kościoła.