Spotkanie modlitewne 13 czerwca 2016

Słowo: Ef 6, 13 – 18

Pan daje nam środki do walki ze złem, czyli słowo Boże i modlitwę.

Ogłoszenia:

  • W środę modlimy się za nasze miasto. Po Mszy św. o godz. 18.00 patrole modlitewne.
  • W najbliższą sobotę będzie ognisko wszystkich wspólnot naszej parafii kończące rok formacyjny, po Mszy św. o godz. 18.00.
  • Za tydzień będziemy wybierać nowego lidera naszej grupy. Módlmy się o dobry wybór.
  • We wtorek 21.06 Msza św. wspólnotowa w kościele św. Wojciecha o godz. 19.00.