Spotkanie modlitewne 11.06.2018

Duch Święty, który pomaga w walce z grzechem.

Słowo: Ez 36, 26 – 27

Pan posyła Ducha Świętego, aby nas umacniał do walki z grzechem.