Litania do Ducha Świętego (3)

Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, od Ojca i Syna pochodzący – zmiłuj się nad nami
Duchu Boży, któryś na początku świata nad wodami się unosił i uczynił je płodnymi
Duchu Święty, za którego natchnieniem święci mężowie Boży przemawiali
Duchu Święty, którego namaszczenie uczy nas wszelkiej mądrości
Duchu Święty, dający świadectwo Chrystusowi Panu
Duchu Prawdy, pouczający nas o wszelkiej prawdzie
Duchu Święty, któryś zstąpił na Maryję Pannę
Duchu Pański, wszelką ziemię napełniający
Duchu Boży, któryś jest w nas
Duchu mądrości i rozumu,
Duchu rady i męstwa,
Duchu umiejętności i pobożności
Duchu bojaźni Bożej
Duchu łaski i miłosierdzia
Duchu mocy, miłości i umiaru
Duchu wiary, nadziei, miłości i pokoju
Duchu pokory i czystości
Duchu dobroci i słodyczy
Duchu łask wszelkich
Duchu Święty, modlący się za nas błaganiem wymownym
Duchu Święty, któryś na Chrystusa Pana w postaci gołębicy zstąpił
Duchu Święty, przez którego dostępujemy odrodzenia
Duchu Święty, serca nasze miłością napełniający
Duchu Święty, Duchu wybraństwa dzieci Bożych
Duchu Święty, zstępujący na uczniów Jezusowych w postaci języków ognistych
Duchu Święty, rozdający dary Swe każdemu według własnej woli
Bądź nam miłościw, przebacz nam, Panie!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie!
Od wszelkiego złego – wybaw nas, Panie!
Od grzechu każdego – wybaw nas, Panie!
Od pokus i zasadzek szatańskich – wybaw nas, Panie!
Od zarozumiałości i rozpaczy – wybaw nas, Panie!
Od opierania się prawdzie objawionej – wybaw nas, Panie!
Od uporu i zatwardziałości serca – wybaw nas, Panie!
Od wszelkiej zmazy duszy i ciała – wybaw nas, Panie!
Od ducha nieczystego – wybaw nas, Panie!
Od wszelkiej złej woli – wybaw nas, Panie!
Przez odwieczne pochodzenie Twe od Ojca i Syna – wybaw nas, Panie!
Przez Wcielenie Jezusa Chrystusa, które się przez Ciebie dokonało – wybaw nas, Panie!
Przez zstąpienie Twe na Apostołów – wybaw nas, Panie!
W dzień sądu Twego – wybaw nas, Panie!
My biedni grzesznicy, prosimy Cię – wysłuchaj nas, Panie!
Abyśmy żyjąc z Ducha, również z Ducha działali, prosimy Cię – wysłuchaj nas, Panie!
Abyśmy pomni na to, żeśmy świątynią Ducha Świętego, nigdy jej nie zbeszcześcili prosimy Cię – wysłuchaj nas, Panie!
Abyśmy żyjąc wedle Ducha, nie ulegali pożądaniom ciała, prosimy Cię – wysłuchaj nas, Panie!
Abyśmy nigdy nie zasmucali Ciebie, któryś jest Duchem Bożym, prosimy Cię – wysłuchaj nas, Panie!
Abyśmy zachowali jedność Ducha w więzi pokoju, prosimy Cię – wysłuchaj nas, Panie!
Abyśmy pochopnie nie dawali wiary wszelkiemu duchowi, prosimy Cię – wysłuchaj nas, Panie!
Abyśmy doświadczali wszelkiego ducha, czy od Boga pochodzi, prosimy Cię – wysłuchaj nas, Panie!
Abyśmy w sobie ducha prawego odnowili, prosimy Cię – wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nas Swym Duchem wszechwładnym umocnił, prosimy Cię – wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się: Błagamy Cię, Panie, abyś nas nieustanną mocą Ducha Świętego wspierać raczył, byś oczyszczając przez Miłosierdzie Swoje, od zmazy serca nasza zachował i obronił od wszelkiego złego. Amen.