Litania do Ducha Świętego (2)

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniałeś serca uczniów Pańskich
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności
Duchu Święty, źródło radości
Duchu Święty, strażniku sumień naszych
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę Swoją
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu
Duchu Święty, dawco rady i męstwa
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty!
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty!
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże – zachowaj nas Duchu Święty
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski – zachowaj nas Duchu Święty
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej – zachowaj nas Duchu Święty
Od braku serca wobec bliźnich naszych – zachowaj nas Duchu Święty
Od zatwardziałości w grzechach – zachowaj nas Duchu Święty
Od zaniedbania pokuty – zachowaj nas Duchu Święty
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli – zachowaj nas Duchu Święty
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – zachowaj nas Duchu Święty
Od potępienia wiekuistego – zachowaj nas Duchu Święty
My grzeszni – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty
Abyś Kościół Twój święty zachować raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty
Abyś godne w nas mieszkanie dla Siebie przygotować raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić i zachować raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Serce czyste stwórz we mnie, Boże.
W. I ducha prawego odnów we mnie.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.