Koronka do Ducha Świętego (2)

Na początku – Wierzę w Boga…, dalej jak zwykle 5 dziesiątek Różańca – 1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i dodaje sie po słowie „… Jezus” następujące słowa odpowiednio do każdego dziesiątka:

  1. „Który niech usposobi nasze serca na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego”.
  2. „Który niech nam udzieli Ducha Świętego, pomnoży i umocni w nas wiarę, nadzieję i miłość”.
  3. „Który niech nas przez Ducha Świętego umocni, oświeci, prowadzi, rządzi i uświęci”.
  4. „Który niech nasze serca zapali miłością Ducha Świętego i napełnia największą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością”.
  5. „Który niech nam ześle siedem darów oraz owoce Ducha Świętego i użycza wszystkiego co dobre, a powstrzymuje od wszystkiego co złe”.

Po każdym dziesiątku mówimy:
„Chwała Ojcu…” oraz:
„O Maryjo, Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami”.

Na zakończenie:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa, przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. Amen.

Ojcze Niebieski, ofiarujemy Ci przez Maryję nieskończoną ilość razy, przez całą wieczność w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze, Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami w życiu doczesnym i wiecznym. Amen.