Koronka do Ducha Świętego (1)

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
Przybądź Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź światłości sumień.
O najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
Tobie ufającym
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

 1. Bądź Uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Mądrości.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
 2. Bądź Uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rozumu.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
 3. Bądź Uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rady.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
 4. Bądź Uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Męstwa.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
 5. Bądź Uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Umiejętności.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
 6. Bądź Uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Pobożności.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
 7. Bądź Uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Bojaźni Bożej.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

P: Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie życie
W: I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się: Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
P: Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego
W: Módl się za nami.