Adoracja Żłóbka – 8 stycznia 2024

W pierwszy poniedziałek stycznia zebraliśmy się, aby przy śpiewie kolęd adorować Bożą Dziecinę w żłóbku.