Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa uwielbienia – 22.11.2021

Na adoracji stanęliśmy przed Panem, aby Go uwielbiać, ale także, aby powierzyć Mu to wszystko, co mamy w sercach w związku z obecną sytuacją.

Słowo, które będzie nas prowadzić w najbliższym czasie, to fragment Psalmu 62:

Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
On jedynie skałą i zbawieniem moim,
On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję.
W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała,
skała mojej mocy,
w Bogu moja ucieczka.
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie!
Przed Nim serca wasze wylejcie:
Bóg jest dla nas ucieczką!
(Ps 62, 6 – 9)