Adoracja 5.02.2018


Ogłoszenia:

  • 7 lutego (środa) w Kościele pw. Zwiastowania NMP w Białymstoku (ul. Chętnika 80, osiedle Bagnówka) Eucharystią o godz. 17:00 rozpoczną się Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym. Rekolekcje poprowadzi ks. Adam Siegieniewicz. Natomiast 12 lutego (poniedziałek) Eucharystią o godz. 17:00 rozpoczną się Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym w Kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Księżynie (ul. Szkolna 5) . Rekolekcje poprowadzi ks. Krzysztof Herman. Ogarnijmy modlitwą te dzieła.
  • Księża Jezuici i Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (WŻCh) serdecznie zapraszają do udziału w rekolekcjach ignacjańskich w życiu codziennym internetowo – radiowych „Pragnę Ciebie”. To okazja do duchowego zatrzymania się, nowego spojrzenia na swoje życie i co najważniejsze, osobowego spotkania z Panem Bogiem. Odprawianie rekolekcji nie wymaga wyjazdu, nie będzie więc kolidowało z codziennymi sprawami i obowiązkami. Rekolekcje trwają cztery tygodnie od 18 lutego do 18 marca. W czasie odprawiania rekolekcji można skorzystać z pomocy osoby towarzyszącej, której zadaniem będzie wspieranie rekolektanta w duchowych ćwiczeniach. Żywimy ogromną nadzieję, iż przygotowane konferencje, modlitwa w oparciu o Słowo Boże i towarzyszenie duchowe służyć będą pomocą w głębokim spotkaniu z Panem Bogiem i odnalezieniu własnej, duchowej odpowiedzi na postawione pytania. Szczeguły: https://wzchbialystok.pl/
  • 11 lutego przypada Światowy Dzień Chorego. W tym dniu będziemy się modlić za wszystkich chorych, cierpiących na świecie, a zwłaszcza z naszej parafii. Msza św. po której zostanie udzielony sakrament chorych wszystkim chorym w kościele, o godz. 9. Jeśli to możliwe prosimy rodziny i sąsiadów o pomoc w dostaniu się chorym do świątyni tego dnia.
  • W przyszłym tygodniu spotkania nie będzie.  Ale  spotykamy się na Rekolekcjach Wielkopostnych Odnowy, które odbędą się w terminie 14 – 16 lutego (Środa Popielcowa, czwartek, piątek) w Kościele pw. Św. Wojciecha, rozpoczęcie w środę o godz. 19:30, a w czwartek i piątek o godz. 19:00. Już teraz zaplanujmy czas, abyśmy mogli uczestniczyć jak największą grupą osób.
  • Planujmy już rekolekcje w czasie wakacji – terminy są na stronie http://odnowa.bialystok.pl/