Modlitwy w różnych intencjach

Za Kościół

Duchu Święty Stworzycielu, przybądź łaskawie na pomoc całemu Kościołowi Katolickiemu, strzeż go w ciężkich jego chwilach, utwierdzaj go i wspomagaj Swoją mocą z wysoka. Odnów ducha sług Swoich, których namaściłeś Swoją miłością i łaską, aby w Tobie sławili Ojca i Syna Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Za kapłanów

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie; ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.