O nas… czyli trochę historii

Dzięki staraniom naszego proboszcza ks. kanonika Ryszarda Kotkowicza w marcu 1998 r. rekolekcje wielkopostne w naszej parafii prowadził ks. Mieczysław Olszewski wraz z Anią Tyszka. To było pierwsze rzucone ziarno.
W kwietniu (20 IV) tego roku odbyło się pierwsze spotkanie. Przyszło dużo osób, z czasem została garstka.
Naszym pierwszym liderem była Anna Tyszka, a kapłanem, który się nami opiekował, był ks. Krzysztof Andryszak.
W roku 2008 obchodziliśmy dziesięciolecie naszej wspólnoty. Historia to wiele dat, ale przede wszystkim to historia każdej osoby, która przychodziła lub przychodzi w poniedziałki po Mszy św. na spotkanie modlitewne.
Minęło 10 lat, 10 lat wspólnoty i wspólnych spotkań – nie tylko modlitewnych. Spotykaliśmy się również na „pączkach” i przy ognisku.
Smutnymi spotkaniami były uroczystości pogrzebowe ludzi ze wspólnoty, a także członków rodzin. Wspomnimy tu Tadzia Kruszewskiego, który zmarł w 2001 roku, 21 czerwca. To było zaraz po wybraniu imienia wspólnoty – „Jeruzalem Nowe”.
24 października 2005 r. do Nowego Jeruzalem odszedł też Władzio Ostaszewski.
W roku 2011 pożegnaliśmy dwóch naszych braci: 10 marca odszedł do Domu Ojca Czesio Sańczyk, a 1 czerwca – Zenek Król.
23 kwietnia 2012r.  do Pana odeszła Tereska Kruszewska.
16 września 2013r. pożegnaliśmy Dorotę Bienasz.
30 czerwca 2018r. zmarła Helena Zapolska, która uczestniczyła w spotkaniach w pierwszych latach Wspólnoty.
W r. 2019 odszedł do Pana Marek Wiłkojć, a w 2020  Janina Biegańska.
Kapłani, którzy się nami opiekowali w parafii lub byli naszymi sympatykami, to: ks. Wojciech Demianiuk, ks. Marek Lipiszko (2000-2001), ks. Antoni Wiszowaty (dojeżdżał do nas na spotkania ze Świętej Wody), ks. Paweł Zalewski (2002-2006), ks. Marcin Wasilewski (2006-2010),  ks. Krzysztof Rutkowski (2010-2016), ks. Piotr Kobeszko (2016-2017), ks. Sławomir Kamieński (2017-2018), ks. Wojciech Łapicz (2018-2020), ks. prob. Zdzisław Karabowicz (2020) i obecnie ks. Łukasz Kruszewski..
Od roku 2003 nowym liderem została Ala Dąbrowska, a w r. 2008, w czerwcu tę funkcję przejęła Maria Birbirenko.
20 czerwca 2016r. nowym liderem został Henryk Mocarski.
Kolejnym liderem został Tomasz Halicki, wybrany 17 czerwca 2019r.
Dla każdej osoby bycie we wspólnocie to czas wspólnej modlitwy, czas wspólnie spędzony, a także to wszystko, co dzieje się w życiu osobistym każdego, w naszych rodzinach. To czas wesel, czas narodzin, czas radości i czas smutku.
W każdy poniedziałek Pan Bóg przychodzi z łaską do każdego z nas i mówi do nas indywidualnie, osobiście.
To nasza historia, historia każdej osoby. Tworzyliśmy ją i tworzymy nadal.
Pan jest z nami i to jest pewnik. To On nas wspomaga w każdym dniu i będzie to czynił ciągle, póki trwa historia naszego życia.