Św. Jan Chrzciciel

Panie Jezu, stajemy tutaj przed Tobą obecnym w Najświętszym Sakramencie, aby Cię uwielbiać. Dzisiaj, w I czwartek miesiąca, pragniemy uwielbiać Cię przede wszystkim w darze powołania, którego udzielasz zwyczajnym, grzesznym ludziom, aby Ci służyli. Na progu Adwentu chcemy przeżyć to nasze spotkanie z Tobą wpatrzeni w patrona tego świętego czasu – w św. Jana Chrzciciela. Pragniemy spojrzeć na historię jego powołania, aby w niej odnaleźć historie powołania, które wpisuje się w ludzkie losy także dzisiaj. Pragniemy powierzyć Ci wszystkich powołanych i prosić o nowe dobre, święte powołania do Twojej służby.

„Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz (…). Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, (…) ukazał mu się anioł Pański, (…). Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich;  on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych – do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały».” [Łk 1, 5-17]

 • – Bądź uwielbiony Panie w każdej rodzinie chrześcijańskiej, do której wszedłeś poprzez sakrament małżeństwa – Bądź uwielbiony, Panie. (powtarzamy: Bądź uwielbiony, Panie)
 • – We wszystkich wysłuchanych prośbach małżonków o dar potomstwa – Bądź uwielbiony, Panie.
 • – W radościach i nadziejach małżonków na wieść o poczętym życiu – Bądź uwielbiony, Panie.
 • – W cudzie poczęcia i narodzin każdego człowieka – Bądź uwielbiony, Panie.
 • – W Twoim planie dla każdego człowieka – Bądź uwielbiony, Panie.
 • – We wszystkich osobach, które powołałeś na wyłączną służbę Tobie – Bądź uwielbiony, Panie.

Pieśń

„Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. (…) W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Wtedy ojciec jego, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: (…)
A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz,
bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać zbawienie
[co się dokona] przez odpuszczenie mu grzechów,” [Łk 1,57-77]

 • – Panie Jezu, prosimy Cię o nowe, dobre, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne – Prosimy Cię, Panie. (powtarzamy: Prosimy Cię, Panie)
 • – O dobre rozeznanie drogi powołania dla młodych ludzi – Prosimy Cię, Panie.
 • – Aby, ci których powołasz, usłyszeli Twój głos – Prosimy Cię, Panie.
 • – O odwagę pójścia za Tobą dla wszystkich powołanych – Prosimy Cię, Panie.
 • – Aby rodzice, których dzieci słyszą głos powołania, potrafili to zaakceptować i wspierać swoje dzieci na drodze powołania– Prosimy Cię, Panie.
 • – O mądrych i odpowiedzialnych nauczycieli, wychowawców i katechetów, którzy wskażą młodym ludziom Prawdę – Prosimy Cię, Panie.
 • – O łaskę gorliwego, z poświęceniem i miłością pełnienia woli Bożej dla wszystkich powołanych – Prosimy Cię, Panie.

Pieśń

„Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. (…) skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:
Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego!
Mówił więc do tłumów, które wychodziły, żeby przyjąć chrzest od niego (…) «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem.  Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».  Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.” [Łk 3, 1-18]

 • – Za dar wiary i za Kościół święty, w którym ten dar otrzymujemy i gdzie może on wzrastać – Dziękujemy Ci, Panie. (powtarzamy: Dziękujemy Ci, Panie)
 • – Za powołanie każdego chrześcijanina do życia w jedności z Bogiem – Dziękujemy Ci, Panie.
 • – Za wspólnoty parafialne, w których rodzi się powołanie do służby Bożej – Dziękujemy Ci, Panie.
 • – Za wszystkich kapłanów, za głoszone przez nich słowo, za napomnienia i udzielane sakramenty – Dziękujemy Ci, Panie.
 • – Za osoby konsekrowane, za ich życie, służbę i świadectwo wiary – Dziękujemy Ci, Panie.
 • – Za misjonarzy, którzy głoszą Twoje Imię na krańcach świata – Dziękujemy Ci, Panie.

Pieśń

Grudzień 2011