Spotkanie modlitewne – Świadectwa z wakacji – 19.09.2022

Słowo: Dz 22, 15

“Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś.”

Łaska: Pan uzdalnia nas i dodaje odwagi do bycia Jego świadkami.

Ogłoszenia:

  • – Najbliższa środa to trzecia środa miesiąca – modlimy się za nasze miasto i gminę. Spotykamy się na adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 i Eucharystii o godz. 18.00.
  • – W sobotę jedziemy na Archidiecezjalny Dzień Jedności do Bielska Podlaskiego.
  • – Za tydzień spotkania nie będzie.
  • – Ogarniajmy modlitwą sprawę wyboru nowego lidera naszej Wspólnoty.