Spotkanie modlitewne 27 marca 2017

Temat: Apostoł i wspólnota

Słowo: Dz 1, 9 – 14

“Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba». Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.”

Pan zapewnia, że każdy z nas we wspólnocie jest kimś ważnym i wyjątkowym.

Ogłoszenia:

 • Trwają rekolekcje REO w Parafii pw. NMP Królowej Rodzin i kończą się już Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO) przy parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku. Pamiętajmy modlitewnie  o tych dziełach i osobach uczestniczących i posługujących.
 • 29 marca o godz. 18:00 ks. Adam Siegieniewicz odprawi w Katedrze Białostockiej Eucharystię i poprowadzi modlitwę o przebaczenie.
 • Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii to:
  • Gorzkie Żale z kazaniem w każdą sobotę i niedzielę Wielkiego Postu o 17.30.
  • Droga Krzyżowa dla dzieci w środę o godz. 17.15, dla wszystkich w piątki, także o godz. 17.15.
 • Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP w pierwszą sobotę miesiąca rozpocznie się o godz. 16.30. Następnie Gorzkie Żale. Zapraszamy szczególnie na tę modlitwę ponieważ stanowi ona wypełnienie orędzia fatimskiego, którego 100 lecie w tym roku obchodzimy.
 • W tym roku w naszej parafii odbędą się Misje Parafialne, pod hasłem Idźcie i głoście, Sakramenty źródłem zobowiązania apostolskiego. Rozpoczną się w przyszłą niedzielę i potrwają do soboty. Prowadzić je będzie ks. prałat Dariusz Mateuszuk, prawnik. Msze św. z nauką misyjną o 9, 16 i 18 w dni powszednie, a w niedziele o 7, 9, 11, 18. Wykorzystajmy ten wyjątkowy czas na słuchanie Słowa Bożego i adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wystawienie będzie po mszy o 16.
 • W związku z misjami  parafii  za tydzień spotkania nie będzie.
 • Zapraszamy serdecznie wszystkie małżeństwa na Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym dla Małżeństw, które rozpoczną się 23 kwietnia (niedziela) o godz. 15:00 Eucharystią w dolnym Kościele Ducha Świętego w Białymstoku (ul. Sybiraków 2).
 • Pamiętajmy o rekolekcjach wakacyjnych. Zarówno o  uczestnictwie, jak i posłudze na tych rekolekcjach. Terminy tutaj