Spotkanie modlitewne – 26 lutego 2024

Temat: Duch Święty działa w Kościele.

Słowo: J 14, 23b – 26

“Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.”

Ogłoszenia:

  • W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca – Adoracja wynagradzająca o godz. 16.30.
  • W następny piątek będziemy prowadzić Drogę Krzyżową w kościele, a w następną sobotę będziemy przeżywać Modlitwę przy Krzyżu, razem ze wspólnotą Przyjaciół Oblubieńca.
  • Trzeba już decydować się na wyjazd do Częstochowy na Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym 18 maja (z noclegiem lub bez).