Spotkanie modlitewne – 24.10.2022

Temat: Nie lękaj się!

Słowo: Iz 41, 9 b – 10

“«Sługą moim jesteś,
wybrałem cię, a nie odrzuciłem».
Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą;
nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem.
Umacniam cię, jeszcze i wspomagam,
podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą.”

Łaska: Pan przychodzi z darem pokoju, który uwalnia od lęku.

Ogłoszenia:

  • Trwa jeszcze miesiąc październik, pamiętajmy o nabożeństwie różańcowym, zwłaszcza w poniedziałek.
  • Za tydzień spotkania nie będzie.
  • Wypominki za zmarłych z naszej wspólnoty będę w Dzień Zaduszny, 2 listopada o godz. 17.00.
  • Msza św. wspólnotowa będzie 9 listopada o godz. 19.00 w kościele św. Jadwigi.