Spotkanie modlitewne – 21.11.2022

Temat: Rodzaje modlitwy.

Słowo: Ps 34, 2 – 5

“Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,
na ustach moich zawsze Jego chwała.

Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,
niech słyszą pokorni i niech się weselą!

Uwielbiajcie ze mną Pana,
imię Jego wspólnie wywyższajmy!

Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi”.

Łaska: Pan dziś daje nam łaskę, aby nasze życie było uwielbieniem i dziękczynieniem Bogu.

Na spotkaniu gościliśmy koordynatorów Białostockiej Odnowy w Duchu Świętym: ks. Rafała Koptasa i Agatę Ciołkiewicz. Dziękujemy za odwiedziny. Ubogaciliśmy ich, a oni nas wspólną modlitwą.