Spotkanie modlitewne – 18 września 2023

Temat spotkania: Miłość i posłuszeństwo Kościołowi.

Słowo: 1P 1, 22

“Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie.”

Łaska: Pan daje nam dziś łaskę poznania, czym jest miłość i posłuszeństwo Kościołowi Świętemu, którego głową jest Chrystus.

Ogłoszenia:

  • W tym tygodniu przypada 3. środa miesiąca – modlimy się za nasze miasto.
  • W piątek udajemy się do Suraża na dzień skupienia naszej Wspólnoty.
  • W październiku nasza Wspólnota będzie modlić się za białostocką Odnowę w Duchu Świętym.