Spotkanie modlitewne 18 stycznia 2016

Słowo: “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” Mt 5, 7

Pan Bóg pomaga nam odkrywać Jego Miłosierdzie w naszym życiu i daje łaskę okazywania miłosierdzia innym ludziom.

Ogłoszenia:

  • W środę modlimy się za nasze miasto i gminę. Po Mszy św. wieczornej patrole.
  • W codziennej modlitwie powierzajmy Panu Bogu REO, które będzie u nas wiosną.
  • Są już terminy rekolekcji wakacyjnych, zaplanujmy czas na swoją formację. Sprawdź na stronie białostockiej Odnowy.