Spotkanie modlitewne – 18 grudnia 2023

Temat: Początek Kościoła.

Słowo: Dz 1, 10 – 14

“Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba». Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.”

Łaska: Chrystus daje nam łaskę budowania Jego Kościoła tu na ziemi.

Ogłoszenia:

  • W tym tygodniu zaproszeni jesteśmy do przygotowania naszej świątyni do Świąt Bożego Narodzenia: w środę będą ustawiane choinki, w czwartek i piątek będą dekorowane, przychodzimy na godz. 19.
  • Opłatek naszej Wspólnoty będzie w Święto Trzech Króli, 6 stycznia, po Mszy świętej o godz. 11.00.