Spotkanie modlitewne 13 marca 2017

Dzielimy się przeżyciami i świadectwami z rekolekcji wielkopostnych.

Słowo: Dz 2, 12 – 17

“Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co ma znaczyć?» – mówili jeden do drugiego. «Upili się młodym winem» – drwili inni. Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia, ale spełnia się przepowiednia proroka Joela: W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny.”

Pan zapewnia nas, że każdy otrzymał dary Ducha Świętego w obfitości.

Ogłoszenia:

  • Pamiętajmy w modlitwie o osobach biorących udział w REO w par. Ducha Świętego i w par. NMP Królowej Rodzin oraz o uczestnikach Seminarium Odnowy Wiary w naszej parafii.
  • W dniach 31 marca – 2 kwietnia w Domu Rekolekcyjnym w Surażu odbędzie się Weekend po REO.Można się jeszcze zgłosić.
  • Gorąco zachęcamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach:
    • Gorzkie Żale z kazaniem w każdą sobotę i niedzielę Wielkiego Postu o 17.30.
    • Droga Krzyżowa dla dzieci w środę o godz. 17.15, dla wszystkich w piątki, także o godz. 17.15.
  • W tym roku Rekolekcje zastępują Misje Parafialne, które będą trały cały tydzień i odbędą się przed Niedzielą Palmową. Przez cały Wielki Post modlimy się o dobre przeżycie Misji Parafialnych.