Słowo na ten tydzień

Słowo na ten tydzień

Biblia “Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.” Dz 2,42