Nowenna przez wstawiennictwo św. o. Pio

DZIEŃ PIERWSZY
Święty Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga. Wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie …, którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego wolę.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ DRUGI
Święty Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga Człowieka, by uwierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga. Ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji … , którą ci przedkładam.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ TRZECI
Święty Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka, wierzyłeś, że Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą. Módl się za mną w moich trudnościach …, uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ CZWARTY
Święty Ojcze Pio, doświadczony z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je jako los wybranych dusz i dar prowadzący do zbawienia. Wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś łaskę …
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ PIĄTY
Święty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem wlałeś w serca wątpiących nadzieję, że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy budzi się nadzieja. Bądź ze mną w moim doświadczeniu …, abym ufał w miłość Bożą.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ SZÓSTY
Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze, wiedziałeś, że gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba. Bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę …
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ SIÓDMY
Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniałeś, że otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości. Módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę …
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ ÓSMY
Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go. W imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar …, o który cię z ufnością proszę.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ DZIEWIĄTY
Święty Ojcze Pio, Maryja była ci Matką najmilszą, Ją wysławiałeś najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i na ziemi. Przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie …
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu