Medytacja – 3 czerwca 2024

W pierwszy poniedziałek czerwca po nabożeństwie czerwcowym i Eucharystii pochyliliśmy się na słowem Bożym. Ksiądz Łukasz przybliżył nam metodę Lectio divina. Medytowaliśmy fragment Psalmu – Ps 91, 1- 4.

“Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo,
mój Boże, któremu ufam».
Bo On sam cię wyzwoli
z sideł myśliwego
i od zgubnego słowa2.
Okryje cię swymi piórami
i schronisz się pod Jego skrzydła:
Jego wierność to puklerz i tarcza.”

Ogłoszenia:

  • W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca, pamiętamy o modlitwie w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.
  • W tygodniu warto rozważyć cały Psalm 91, nie tylko fragment ze spotkania.